روز: فروردین ۱۱, ۱۳۹۹

ویروس کرونا ” دموکرات ” است! لطفا به این مزخرفات پایان دهید.

  • توسط
  • فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
فرودستان و تهی دستان،کارگران و زحمتکشان،میلیون‌ها انسان حاشیه نشین، کارتون خواب ها و گور خواب ها، فقیران و گرسنگان جامعه، میلیون انسان که به دلیل فقرو گرسنگی از سوءتغذیه مزمن رنج می برند و با مرگ دست و‌پنجه نرم می کنند، آیا بدن‌نحیف و بیمار آنها، تحمل مبتلا شدن به ویروس دیگری را دارد؟ آیا […]