روز: آبان ۱۴, ۱۴۰۲

در ضرورت تشکل و خیابان

  • توسط
  • آبان ۱۴, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
این روزها مطالب زیادی در روزنامه های رسمی به مشکلات معیشتی کارگران میپردازند و گاه با برخی چهره ها و بازنشستگان نیز مصاحبه میکنند. بازتاب وضعیت تحمل ناپذیر زحمتکشان در روزنامه های رسمی که عادت به انکار یا کوچک نمایی مسائل کارگران داشتند خود نشان از پیشروی کارگران و‌ تحمیل صدایشان بر مناسبات حاکم است. […]

گزارش از تجمع در حمایت از مردم غزه در لندن ۴ نوامبر

  • توسط
  • آبان ۱۴, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  گزارش آرمان کوشا از تجمع حمایتی از مردم غزه در میدان ترافالگار لندن