روز: تیر ۳۱, ۱۴۰۲

درد مشترک، درمان مشترک!

  • توسط
  • تیر ۳۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  در پشتیبانی از خواست آزادی معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ضرورت عمل مشترک نیروهای پیشرو برای مبارزات آینده! به درستی گفته شده که درد مشترک به صورت جداگانه و فردی درمان نمی شود. براساس چنین درکی،راه علاج دردهای مشترک یا دردهای اجتماعیِ کارگران شاغل و بیکار، معلمان، بازنشستگان، زنان زحمتکش […]

پیرامون اعتراضات اجتماعی ادواری در فرانسه

  گفتگوی سیروان قادری با آرمان کوشا