روز: اسفند ۱, ۱۴۰۰

تجمع کارگران معدن زغال‌سنگ البرز شرقی دامغان

 • توسط
 • اسفند ۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
صبح روز شنبه ۳۰ بهمن ماه کارگران معدن زغال‌سنگ البرز شرقی دامغان به دلیل تغییر وضعیت شغلی خود از پیمانی به شرکتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. دلیل تجمع کارگران، به دنبال تغییر وضعیت شغلی از پیمانی به شرکتی و تغییر پیمانکار بود که صبح دیروز در محل معدن طزره صورت گرفت. شعبانی مسئول روابط عمومی […]

شهردار ی، با اداره کردن پادگانی شرکت واحد نمی‌تواند صدای بحق رانندگان و کارگران معترض در شرکت واحد را خاموش کند

 • توسط
 • اسفند ۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در پی افزایش اعتراضات کارگران شرکت واحد و برگزاری تجمع مقابل شهرداری تهران و روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها در طول روز به نشان اعتراض و کم کردن سرعت اتوبوس‌ها تا ۳۰ کیلو متر، که با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد صورت گرفت، با تدارک شهردادی تهران و شرکت واحد، تعداد زیادی از فعالین سندیکایی به […]

گزارش تجمع سراسری معلمان در سی بهمن

 • توسط
 • اسفند ۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
بنابر فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ، فرهنگیان شاغل و بازنشسته در بیش از ۱۰۰ شهر به خیابان آمدند و خواستار تحقق مطالبات شدند.این تجمع به صورت هماهنگ برگزار شد و در پایان قطعنامه پایانی قرائت گردید.در کنار مطالبه تحقق رتبه‌بندی و همسان‌سازی‌بازنشستگان ، مطالبه آموزشرایگان برای کودکان و آزادی معلمان دربند یکی […]

زن و برابری: پیرامون مسئله کودک همسری

 • توسط
 • اسفند ۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است