روز: بهمن ۲۶, ۱۳۹۸

بازداشت یکی از کارگران نیشکر هفت تپه

  • توسط
  • بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
صبح امروز رضا دبیریان کارگر نیشکر هفت تپه به اتهام نشر اکاذیب بازداشت شد. رضا دبیریان پس از مراجعه به دادگستری شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل می شود. بنابر خبر دریافت شده این بازداشت بنابر دستور قضایی برای هفتاد دوساعت جهت تحقیقات صورت گرفته است.گویا آقای رئیسی فراموش کرده اند که گفته بودند […]

اولین سمینار هم اندیشی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان در شهرستان مریوان برگزار شد.

  • توسط
  • بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
سمینار با دعوت کانون کارگران ساختمانی استان کردستان با حضور هیت مدیره های انجمن های کارگران ساختمانی استان روز چهارشنبه در دو جلسه برگزار شد.سمینار با سکوت یک دقیقه ای به احترام کارگران حادثه دیده ، و با گزارشی از فعالیت ها و پیگیریهای کانون کارگران ساختمانی استان کردستان در خصوص بیمه ، قرارداد، دستمزدها […]

گزارشی ازاولین سمینار هم اندیشی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان

  • توسط
  • بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اولین سمینار هم اندیشی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان در شهرستان مریوان برگزار شد. سمینار در روز چهارشنبه ۱۳۹۸،۱۱،۲۳ در جلسه نوبت صبح برگزار شد. سمینار با گزارشی از کارهای و پیگیریهای کانون استانی آغاز شد، کار های حاشیه ای و جزیی همانند جلسه با ادارات کار و تامین اجتماعی و فنی […]