روز: مرداد ۱۸, ۱۴۰۱

Monthly Karzar July2022

  • توسط
  • مرداد ۱۸, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است

ادامه تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی

  • توسط
  • مرداد ۱۸, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
ادامه تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و چند شهر کشور امروز ۱۸مرداد و عدم اجرای مصوب شورایعالی کار (افزایش دستمزد ۱۴۰۱) از سوی دولت امروز هجدهم مرداد ماه بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم به خیابان ها آمدند و در اعتراض به عدم اجرای مصوب شورایعالی کار(افزایش دستمزد ۱۴۰۱) در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در […]