دسته: رادیو کارزار

گفتگو پیرامون موقعیت طبقه کارگر در آستانه روز کارگر۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون نویسندگان زندانی با بهرام رحمانی

 • توسط
 • اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

با سرورکاردار و فرامرزقربانی پیرامون دستمزد مصوب ۱۴۰۰

 • توسط
 • فروردین ۱۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

گفتگو با محمود صالحی پیرامون حداقل دستمزد مصوب ۱۴۰۰

 • توسط
 • فروردین ۱۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون سازماندهی اعتراضات به دستمزد مصوب۱۴۰۰

 • توسط
 • فروردین ۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

گفتگو با سیاوس حیاتی پیرامون معیشت و دستمزدها

 • توسط
 • اسفند ۲, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

گفتگو با فرهاد حسنی پیرامون دستمزد و معیشت معلمان

 • توسط
 • بهمن ۲۹, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱۰ از ۱۴« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ...آخر »