بایگانی برچسب ها: زنان

پایان دادن به نیروی کار ارزان زنان کارگر،  در گرو لغو ستم طبقاتی است

  • توسط
  • اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  امسال روز کارگر درشرايطی فرا می رسد، سرمایه داری جهانی ریاضت کشی و فقر و فلاکت را در سطح وسیعی بر طبقه کارگر و مردم زحمتکش جهان تحمیل نموده است، اما شرایط تحمیل شده بر زنان کارگر به مراتب اسفناک تر است.  طبق گزارش بانک جهانی که در ماه مارس منتشر شده، در سراسر […]