بایگانی برچسب ها: رادیو کارزار با سحرصبا

پیرامون زندانیان سیاسی، مجازات اعدام و راهکارهای مقابله با آن

گفتگوی سیروان قادری با سحر صبا پیرامون زندانیان سیاسی و مجازات اعدام و راهکارهای مقابله با این پدیده شوم