بایگانی برچسب ها: تعیین حداقل دستمزد

گفتگوی اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون دستمزد(۱)

  • توسط
  • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در این میزگرد فرامرز قربانی، هادی رحیمی ، سر.ر کاردار، سیروان قادری و مرتضی فاتح درباره دستمزد، شیوه های تعیین حداقل مزد و نقش طبقه کارگر در تعیین مزدها گفت گو میکنند

گفتگوی اعضای کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون دستمزد(۲)

  • توسط
  • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
در این میزگرد فرامرز قربانی، هادی رحیمی ، سر.ر کاردار، سیروان قادری و مرتضی فاتح درباره دستمزد، شیوه های تعیین حداقل مزد و نقش طبقه کارگر در تعیین مزدها گفت گو میکنن