بایگانی برچسب ها: بیانیه سندیکای هفت تپه

ما ایستاده ایم تا پایان : بیانیه هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

  • توسط
  • اسفند ۱۴, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
تا جان در بدن داریم با افتخار و تمام توان در مقابل ظلم و ستم خواهیم ایستاد. ما همیشه در صحنه بوده تا در جریان مبارزه برای کسب مطالبات در سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مبارزه را پیگیری کنیم. کسانی که فکر می کنند دوران فعالیت ما برای رهایی از ستم و استثمار در سندیکای کارگران […]

آبان خونین ادامه دارد!

  • توسط
  • آبان ۲۴, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
  کارگران و زحمتکشان، مردم شریف و آزادی‌خواه؛جنبش اعتراضی و سراسری کارگران و زحمتکشان و فرودستان در آبان ۹۸ که برای رهایی از فقر و نداری، برای داشتن رفاه و آسایش و آزادی به خیابان ها آمده بودند به خاک و خون کشیده شد.سرکوبگران نظام ستم و استثمار تصور کردن که با کشتن، زندانی کردن […]