بایگانی برچسب ها: اکبر زبردست

درگذشت اکبر زبردست از بنیانگذاران سندیکای کارگران پروژه ای

  • توسط
  • فروردین ۱۸, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
رفیق اکبر زبردست یکی از کارگران بازمانده و سازمان دهنده سندیکای کارگران پروژه ای آبادان ۱۶ فروردین پس از دوره ای طولانی تحمل درد و رنج ناشی از بیماری ریوی حاد، بدرود حیات گفت. عمو اکبر از جمله کارگران آگاهی بود که در دوره حاکمیت سیاه و دیکتاتوری ستم شاهی پهلوی فعالیت سیاسی خود را […]