بایگانی برچسب ها: اول مه 1402

صدای کارزار: ارزیابی از اول ماه مه ۱۴۰۲

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  گفتگوی سیروان قادری با فرامرز قربانی و آرمان کوشا

زنده باد اول ماه مه

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  ششمین مجموعه از پیام های روز جهانی کارگر

زنده باد اول ماه مه

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
   پنجمین مجموعه از پیام های روز جهانی کارگر

اول ماه مه، شرایط کارگران افغان در ایران و زنان در افغانستان

    گفتگو با کبری سلطانی از سازمان سوسیالیسا های کارگری افغانستان

بیانیه مشترک تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان برای گرامی داشت روز کارگر

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  پر طنین باد فریاد حق طلبانه کارگران در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر! روز جهانی کارگر همچنان که ریشه در پیکار مرگ و زندگی کارگران و توده های زحمتکش علیه بساط نکبت بار و شرایط بهره کشی سرمایه داران ستمگر و طبقات حاکم دارد، هم اکنون نیز در اقصی نقاط گیتی الهام […]

زنده باد اول ماه مه

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
    چهارمین مجموعه از پیام های روز جهانی کارگر

زنده باد اول ماه مه

      مجموعه پیام های اول ماه مه 1402