بایگانی برچسب ها: اطلاعیه سندیکای هفت تپه

گرامی باد اول ماه می، ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

  • توسط
  • اردیبهشت ۶, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر در راه است. اول ماه مه روز همبستگی و رزم طبقاتی کارگران بر علیه سرمایه داران است. روز جهانی کارگر روز کیفر خواست طبقاتی ما کارکران بر علیه ستم و استثمار طبقه سرمایه دار و دولت های سرمایه داری است. روز جهانی کارگر ، روز رزم جهانی […]

حمایت از اعتصاب کارگران و کارکنان نفت

  • توسط
  • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
نیروی رهاننده از این دوزخ، طبقه کارگر متحد و متشکل حمایت از اعتصاب کارگران و کارکنان نفت روز شنبه ۲۶ آذر ماه، خبر اعتراض واعتصاب کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز را شاهد بودیم. کارگران و کارکنان با خواست اجرای ماده ۱۰ و افزایش دستمزد و دیگر مطالبات، اعتصاب خود را کلید زدند. […]