بایگانی برچسب ها: آنیشا اسدالهی

آنیشا اسداللهی معلم و مترجم به پنج سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد

  آنیشا اسداللهی معلم، فعال کارگری و مترجم سندیکای کارگران شرکت واحد به اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که ۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود. در اردیبهشت ۱۴۰۱ آنیشا اسداللهی به همراه همسرش کیوان مهتدی و تعدادی از […]