دسته: گفتگو و میزگرد

میزگرد: انتخابات در ترکیه

 • توسط
 • خرداد ۸, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  میزگرد آرمان کوشا با سرور کاردار و فرامرز قربانی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه

گفتگو درباره جامعه ایران در سال ۱۴۰۱

 • توسط
 • فروردین ۱۶, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  جامعه ایران در سال 1401

گفتگو: با محمد صفوی پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی

 • توسط
 • بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح و محمد صفوی پیرامون منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی و مسائل پیرامون این منشور

گفتگو: فراخوان بازنشستگان شوش و هفت تپه وشروع اعتراضات مجدد بازنشستگان

 • توسط
 • بهمن ۱۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی فرامرز قربانی و م . فاتح درباره بیانیه کارزار در حمایت از فراخوان بازنشستگان شوش و هفت تپه و نقش اعتراضات نیروی کار در شرایط حاضر

گفتگو: شروع مجدد اعتراضات نیروی کار و مسائل اپوزسیون خارج از کشور

 • توسط
 • بهمن ۴, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی فرامرز قربانی و مرتضی فاتح پیرامون اهمیت شروع مجدد اعتراضات کارگران و بازنشستگان و مسائل اپوزسیون خارج از کشور  

تجربیات سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه( بخش اول)

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیرامون زمینه ها ، فعالین و سازماندهی سندیکای کارگران در هفت تپه و موانع پیشروی این تشکل درون و بیرون از هفت تپه

تجربیات سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ( بخش دوم )

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیرامون زمینه ها ، فعالین و سازماندهی سندیکای کارگران در هفت تپه و موانع پیشروی این تشکل درون و بیرون از هفت تپه

تجربیات سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ( بخش سوم )

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی مرتضی فاتح با علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پیرامون زمینه ها ، فعالین و سازماندهی سندیکای کارگران در هفت تپه و موانع پیشروی این تشکل درون و بیرون از هفت تپه
عنوان ۲ از ۴«۱۲۳۴ »