دسته: زن و برابری

زن و برابری : گفتگو پیرامون خشونت علیه زنان

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی لیلا ممبینی با اوین مصطفی زاده پیرامون خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی

پیرامون موقعیت زنان در افغانستان با لیدا احمد

 • توسط
 • خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با لیدا احمد از هوخواهان حزب همبستگی افغانستان، در اروپا پیرامون شرایط اجتماعی زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان

پیرامون مسئله صیغه با ماریا رشیدی

 • توسط
 • خرداد ۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با ماریا رشیدی پیرامون صیغه و صیغه غیرقانونی در سوئد

گفتگو با ندا فعال جنبش زنان

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون حضور زنان در ورزشگاه با مینا احدی

 • توسط
 • فروردین ۲۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

زن و برابری: پیرامون اشتغال زنان

 • توسط
 • اسفند ۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

زن و برابری: پیرامون مسئله کودک همسری

 • توسط
 • اسفند ۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون تن فروشی و تجارت سکس

 • توسط
 • دی ۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون مسئله حجاب

 • توسط
 • دی ۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

گفتگو پیرامون قتل های ناموسی

 • توسط
 • آذر ۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »