دسته: زن و برابری

زنان انقلابی

 • توسط
 • بهمن ۸, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
                                                  zanan-enghelabi.pdf                                                           […]

گفتگو پیرامون خشونت و خیزش زن ، زندگی، آزادی

 • توسط
 • آذر ۲۹, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با سحر صبا پیرامون موضوع خشونت و جنبش زن ، زندگی ، آزادی در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران  

هستی شناسی بدن زن

 • توسط
 • آذر ۲۹, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی هادی رحیمی با سوفیا افرا پیرامون نوشته وی : هستی شناسی بدن زن

درباره مفهوم شعار زن، زندگی، آزادی

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
در این برنامه سارا افراسیابی شعار زن زندگی آزادی و تفسیر این شعار سخن میگوید

زن و برابری : گفتگو پیرامون خشونت علیه زنان

 • توسط
 • آذر ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی لیلا ممبینی با اوین مصطفی زاده پیرامون خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی

پیرامون موقعیت زنان در افغانستان با لیدا احمد

 • توسط
 • خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با لیدا احمد از هوخواهان حزب همبستگی افغانستان، در اروپا پیرامون شرایط اجتماعی زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان

پیرامون مسئله صیغه با ماریا رشیدی

 • توسط
 • خرداد ۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با ماریا رشیدی پیرامون صیغه و صیغه غیرقانونی در سوئد

گفتگو با ندا فعال جنبش زنان

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

پیرامون حضور زنان در ورزشگاه با مینا احدی

 • توسط
 • فروردین ۲۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

زن و برابری: پیرامون اشتغال زنان

 • توسط
 • اسفند ۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۲ از ۳«۱۲۳ »