دسته: زن و برابری

پایان دادن به نیروی کار ارزان زنان کارگر،  در گرو لغو ستم طبقاتی است

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۲
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  امسال روز کارگر درشرايطی فرا می رسد، سرمایه داری جهانی ریاضت کشی و فقر و فلاکت را در سطح وسیعی بر طبقه کارگر و مردم زحمتکش جهان تحمیل نموده است، اما شرایط تحمیل شده بر زنان کارگر به مراتب اسفناک تر است.  طبق گزارش بانک جهانی که در ماه مارس منتشر شده، در سراسر […]

اول ماه مه، شرایط کارگران افغان در ایران و زنان در افغانستان

    گفتگو با کبری سلطانی از سازمان سوسیالیسا های کارگری افغانستان

پیرامون مبارزات زنان، مطالبات و تشکلیابی

 • توسط
 • اسفند ۱۶, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با صدیقه محمدی و سحر صبا

پیرامون ۸ مارس روز جهانی زن

 • توسط
 • اسفند ۱۳, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی لیلا ممبینی با اَوین مصطفی زاده پیرامون 8 مارس    

 زنان ِسرپرست خانوار، حذف بودجه و مبارزه ایی متشکل

 • توسط
 • اسفند ۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  به گفته رییس فراکسیون زنان مجلس بودجه زنان سرپرست خانوار و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب در لایحه بودجه سال آینده به کلی حذف شده است. حذف این بودجه در شرایطی صورت میگیرد که تورم و گرانی سرسام آور بخشهای زیادی از اقشار پائین و متوسط جامعه را از نظر معیشتی با […]

گفتگو درباره زنان بلوچ و خیزش زن زندگی آزادی

 • توسط
 • اسفند ۲, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگو با فریبا  برهان زائی درباره زنان بلوچ و خیزش زن زندگی آزادی

تاریخچه اشتغال زنان – بخش دوم

 • توسط
 • بهمن ۱۹, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
  تاریخچه اشتغال زنان در جهان و نگاهی به مبارزات زنان کارگر

تاریخچه اشتغال زنان – بخش اول

 • توسط
 • بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
 

زنان انقلابی

 • توسط
 • بهمن ۸, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
                                                  zanan-enghelabi.pdf                                                           […]

گفتگو پیرامون خشونت و خیزش زن ، زندگی، آزادی

 • توسط
 • آذر ۲۹, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گفتگوی کبری یادگارپور با سحر صبا پیرامون موضوع خشونت و جنبش زن ، زندگی ، آزادی در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران  
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »