دسته: روز جهانی کارگر 1400

ارزیابی از اول ماه مه روز جهانی کارگر۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۵

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-جبهه متحد(اگزیت)

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-موزیک

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روزجهانی کارگر۱۴۰۰-۲۶

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۴

 • توسط
 • اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۳

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۲

 • توسط
 • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

روز جهانی کارگر۱۴۰۰-۲۱

 • توسط
 • اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »