دسته: رادیو ژرفا

گفتگو با بصیر نصیبی

 • توسط
 • آذر ۲۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

برنامه چهارم رادیو ژرفا

 • توسط
 • آذر ۲۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا- گفتگو با ناصر رحمانی نژاد

 • توسط
 • آذر ۱۶, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

برنامه سوم رادیو ژرفا

 • توسط
 • آذر ۱۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
این برنامه شامل کفتگو با رسول بداقی فعال صنفی معلمان، مهرداد خامنه کارگرادان تئاتر و سینما از گروه تئاتری اگزیت و همچنین مصلح شیخ(ریبوار) شاعر

رادیو ژرفا۳-گفتگو با ریبوار پیرامون هنر اعتراضی

 • توسط
 • آذر ۹, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا۳ گفتگو با رسول بداقی

 • توسط
 • آذر ۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا(صوتی)۳

 • توسط
 • آذر ۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

رادیو ژرفا(صوتی)۲

 • توسط
 • آبان ۲۱, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گزیده اخبار هفته،، گزارش از ایران،، گفتگو با دو معلم از ایران در باره کرونا و وضعیت مدارس،، گفتگو با شیرین میرزا نژاد (دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت) از تهران: تاریخچه تئاتر مقاومت در شیلی

رادیو ژرفا ۲

 • توسط
 • آبان ۲۱, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
گزیده اخبار هفته،، گزارش از ایران،، گفتگو با دو معلم از ایران در باره کرونا و وضعیت مدارس،، گفتگو با شیرین میرزا نژاد (دبیر تحریریه گروه تئاتر اگزیت) از تهران: تاریخچه تئاتر مقاومت در شیلی
عنوان ۳ از ۴«۱۲۳۴ »