سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند. اعضای زندانی سندیکا و‌ کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی و‌معترضین بازداشتی آزاد باید گردند داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، سه شنبه شب، ۵ مهر ۱۴۰۱, بدنبال یورش ماموران سرکوبگر امنیتی، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین‌منتقلادامه خواندن «سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند»

ما بازنشستگان از همه چیز شما متنفریم

ما بخشی از بدنه اجتماعی مردم و جنبش اعتراضی بازنشستگان، علیه همه وضعیت نفرت انگیزی هستیم که شما مسببان در بیش از چهار دهه بر هست و نیست ما مردم آوار کرده اید.زندگی و قتل مهسا ، ستار ، زهرا ، نوید و رامین و همه فرزندان کشته شده به زندگی و مرگ ما مربوطادامه خواندن «ما بازنشستگان از همه چیز شما متنفریم»

قتل بیرحمانه مهسا (ژینا) امینی و اذیت و آزار و سرکوب زنان محکوم است

قتل فجیع مهسا (ژینا امینی) زن جوان ۲۲ ساله، موجب خشم و‌ انزجار عمیق مردم در سراسر کشور شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه این جنایت آشکار و بیشرمانه را قویا محکوم‌میکند و خواهان پیگرد، محاکمه علنی و‌ مجازات کلیه مسببین به قتل رسیدن مهسا امینی میباشد. گشت ارشاد و‌ دیگر نیروهایادامه خواندن «قتل بیرحمانه مهسا (ژینا) امینی و اذیت و آزار و سرکوب زنان محکوم است»

در محکومیت به قتل ژینا امینی

مهسا » ژینا » امینی دختر ۲۲ ساله ی سقز ی که در روز سه شنبه ۲۲ شهریور توسط گشت ارشاد در ایستگاه متروی حقانی تهران بازداشت شده بود بعد از دو ساعت پیکر نیمه جان او تحویل بیمارستان کسری داده می شود.متاسفانه ژینا امینی در عصر روز جمعه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بیمارستانادامه خواندن «در محکومیت به قتل ژینا امینی»

جان شهابی و سعیدی درخطر است

سی و چهارمین روز اعتصاب غذا حسن سعیدی و بی خبری از وضعیت سلامت رضا شهابی بعد از پایان اعتصاب غذا. حسن سعیدی از اعضای شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد امروز چهارم مرداد سی وچهارمین روز اعتصاب غذایش را در بند ۲۰۹ زندان اوین میگذراند و از نظر جسمانی شرایط خوبی ندارد . آقایادامه خواندن «جان شهابی و سعیدی درخطر است»

راهی بجز اتحاد طبقاتی و فریاد این درد مشترک برایمان باقی نمانده است

هر سال که میگذرد ما شاهد دور جدیدی از بسیج شدن دولت ها و دستگاه تبلیغاتی هستیم که از طریق مختلف بر علیه نیروهای مترقی دست به سناریو سازی، تهدید و فشار میزنند.همزمان زحمتکشان و بخش های پایین جامعه و محرومان در راه تامین نیازها و حقوق حقه خود برای دستیابی به یک زندگی انسانیادامه خواندن «راهی بجز اتحاد طبقاتی و فریاد این درد مشترک برایمان باقی نمانده است»

بیانیه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، «کمیسیون های کارگران»، در همبستگی با کارگران و‌ معلمان زندانی در ایران

بیانیه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، «کمیسیون های کارگران»، در همبستگی با کارگران و‌ معلمان زندانی در ایران ایران: سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و ‌معلمان نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی کار است. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، «کمیسیون های کارگران» طی چندین نامه خطاب به مقامات ایرانی، و با هماهنگی جنبش بین‌المللی کارگری، به درخواستادامه خواندن «بیانیه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، «کمیسیون های کارگران»، در همبستگی با کارگران و‌ معلمان زندانی در ایران»

جان هم طبقه ای ما رضا شهابی در خطر است و ما قویا نگران حال او می باشیم

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام می دارد: جان هم طبقه ای ما رضا شهابی در خطر است و ما قویا نگران حال او می باشیمازاردیبهشت ماه و پیش ازروز جهانی کارگرامسال، ما شاهد بازداشت فعالان فرهنگیان و فعالان کارگری می باشیم .رضا شهابی وحسن سعیدی دوعضو سندیکای واحد به ترتیب در تاریخ های ۲۲ادامه خواندن «جان هم طبقه ای ما رضا شهابی در خطر است و ما قویا نگران حال او می باشیم»

یکصدا ومتحدانه خواهان آزادی و بازگشت بکار تمامی همکاران در بندمان باشیم.

یکصدا ومتحدانه خواهان آزادی و بازگشت بکار تمامی همکاران در بندمان باشیم. رانندگان خطوط بی آرتی با اعتصاب متحدانه و با شکوه و بی نظیر و حمایت کارگران تعمیرگاهها و توقفگاهها،و تعدادی ازبخش اداری توانستند شهردار و مدیریت شرکت واحد را که با آگاهی کامل دست درجیب کارگران کرده بودند و قصد داشتتند مصوبه شورایعالیادامه خواندن «یکصدا ومتحدانه خواهان آزادی و بازگشت بکار تمامی همکاران در بندمان باشیم.»

به پامپیس کریستیس  دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان و اتحادیه های عضو(WFTU)

به پامپیس کریستیس  دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهانو اتحادیه های عضو(WFTU)در راستای برگزاری هجدهمین کنگره فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ضمن اعلام همبستگی باشما و در حالی که دولت های سرمایه داری شرایط غیر قابل تحملی را بر زندگی کارگران جهان حاکم کرده اند ، بسیار خوشحالیم که تشکل های بین المللی کارگران همچنانادامه خواندن «به پامپیس کریستیس  دبیرکل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری جهان و اتحادیه های عضو(WFTU)»