دسته: آرشیو

گفتگو با مرتضی فاتح پیرامون شرایط حاضر و جنبش کارگری

 • توسط
 • دی ۲۸, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
توضیح جهت اطلاع خوانندگان سایت کارزار: به دنبال یک دوره گفتگو میان فعالین و اعضای کارزار بیانیه کارزار در باره شرایط حاضر و تغییراتی که از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران تجربه می کند منتشر شد که مولفه های مختلفی که این تحولات را تبیین و تعین می بخشد را مورد بررسی […]

درباره تعیین حداقل دستمزدها

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران   در ماههای پایانی هر سال مهم ترین موضوع برای کارگران و سرمایه داران، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای سال آتی است. هر طبقه اجتماعی از زاویه منافع طبقاتی و اجتماعی خود به این مسئله می نگرد. طبقه کارگر اما در این جدال و دل نگرانی، اکثریت قاطع جامعه را نمایندگی […]

گفتگو با اعضا کارزار پشتیبانی از کارگران ایران پیرامون تشکل یابی‌ کارگران

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
اخیرا مباحثی در رابطه با متشکل شدن طبقه کارگر از طرف تعدادی از فعالین کارگری مطرح شده است،آیت نیافر از اعضائ کمیته پیگیری با مکتوب کردن تجارب شخصی خود وروند شکل گیری کمیته پیگیری مطالبی را بیان نموده و بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی‌ نیز با نوشتن نامه‌ای به کمیته پیگیری در ادامه همین […]

اطلاعیه خطاب به تشکلهای مستقل کارگری در ایران

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپهاتحادیه آزاد کارگران ایرانکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگریکانون مدافعان حقوق کارکمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگریسندیکای فلز کار و مکانیکسندیکای کارگران نقاشانجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاههمانگونه که خود شاهد […]

شرایط حاضر و نیازهای جنبش کارگری

 • توسط
 • دی ۲۴, ۱۳۹۸
 • دیدگاه غیر فعال شده است
                                                                        طی یکسال گذشته روند به بن بست رسیدن شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی دچار چنان شتابی شده است که حتی خوشبین ترین ومعتقدترین بخش از سران اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نیز به خطر قریب الوقوع فروپاشی ساختار کنونی در صورت ادامه این روند، اذعان نموده اند.در ظاهر امر به نظر میرسد […]