نسل کشی در غزه را متوقف کنید!

  • آبان ۱, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
Gaza

بمباران بیمارستان الاهلی در غزه نه اولین قتل عام جمعی فلسطینیان توسط دولت اسراییل است و نه آخرین آن خواهد بود.
ارتش و نیروهای شبه نظامی اسراییل در ادامه اشغال گری و آواره سازی مردم فلسطینی در یک سال گذشته صدها فلسطینی از جمله 50 کودک را به قتل رسانده اند. حمله حماس به اسراییل که باعث کشته شدن و اسارت غیر نظامیان و نظامیان اسراییلی گردید، به موج تازه ای از حملات موشکی و بمباران مناطق مسکونی غزه، توسط اسراییل دامن زد.
جنگ کنونی در غزه را نمیتوان جدای از پس زمینه تاریخی آن ارزیابی کرد، در بیش از هفتاد سال گذشته مردم ساکن در این منطقه به شکلی سازمان یافته توسط دولت اسراییل سرکوب، آواره و خانه و محل زندگی شان اشغال شده است. سیاست شهرک سازی اسراییل و تشدید مهاجرت یهودیان به این کشور مستلزم آواره سازی هرچه گسترده تر فلسطینی های ساکن در این مناطق بوده است.
آواره سازی مردم فلسطین همواره با قتل و کشتار آنان همراه بوده است، مسلما دولتی که بر اساس برتری قومی و مذهبی شکل گرفته باشد، هیچگونه ارزشی برای زندگی و هستی سایر انسانها قایل نیست. واکنش مردم ساکن این مناطق به روند اشغال گسترده همواره از سوی ارتش و نیروهای شبه نظامی اسراییلی به شدت سرکوب شده و زمینه را برای رشد نیروهای نظامی و سیاسی متفاوتی درمیان فلسطینیان را فراهم آورده است.
پس از مذاکرات صلح میان نیروهای ملی گرای عربی در سازمان آزادیبحش فلسطین با دولت اسراییل که عملا منجربه تشکیل دولت مستقل فلسطینی نگردید، دولت اسراییل به روند گسترش و اشغال سایر مناطق، برخلاف تمامی معاهدات بین المللی، شدت بخشید و همین امر موجب رشد و گسترش جریانات سیاسی و نظامی گردید که امروز خود بخشی از موانع مردم فلسطین برای رهایی و عدالت اجتماعی هستند. نیروهایی مانند حماس که رشد و گسترش خود را مدیون سرکوب فعالین کارگری و رادیکال در غزه و کشمکش قدرت میان حکومت های مختلف در منطقه هستند، تا مبارزات عدالت جویانه مردم فلسطین.
در تمامی این سالها حمایت بی قید و شرط ایالات متحد ه و اتحادیه اروپا و شرکا یشان از نظامی گری و سرکوبگری حکومت اسراییل باعث گردید که این حکومت نژاد پرست بدون توجه به قطعنامه های سازمان ملل و معاهدات جهانی، نه تنها سرکوب و کشتار سازمان یافته مردم فلسطینی را شدت بخشیده، بلکه خود را به مخربترین و پیشرفته ترین سلاح های کشتار جمعی مسلح کند، کمکهای بی دریغ مالی، نظامی، تکنولوژیک و سیاسی بلوک ناتو به اسراییل در همه این سالها زمینه ساز کشتار و نسل کشی کنونی در غزه است.
علیرغم تلاش جریان اصلی مدیای غرب و حمایت های بی قید و شرط بلوک ناتو از کشتار مردم غزه طی روزهای گذشته، این بار اما مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی بسیاری در سراسر جهان و خصوصا در کشورهای اروپائی و آمریکا، در حمایت از مردم غزه به خیابانها آمده و خواهان متوقف کردن ماشین کشتار نظامی اسراییل شده اند.
برخلاف انتظار دولت ها و نیروهای حامی اسراییل، این بار میلیونها انسان، برخلاف سالهای گذشته بی آنکه به نیروهای واپسگرائی مانند حماس و حزب الله، توهمی داشته باشند و تنها با هدف حمایت از مردم فلسطین و توقف جنایات اسراییل به خیابانها آمده اند.
بی شک بر بستر شرایط متفاوت و متحول کنونی جهان، قدرت و همبستگی جهانی در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با نسل کشی و حکومت نژاد پرست اسراییل، میتواند تاثیر تعیین کننده ای در متوقف کردن کشتار مردم غزه داشته باشد.
ما به عنوان بخشی از جنبش کارگری ایران، حمایت خود ازمردم تحت محاصره غزه را اعلام کرده وهمراه با جنبش جهانی در حمایت از مردم غزه تلاش میکنیم تا هرچه سریعتر بمباران و کشتار مردم غزه و حملات حماس به مردم اسراییل را متوقف کنیم.

زنده باد همبستگی جهانی در حمایت از مردم فلسطین
اکتبر 2023

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

قبلی «
بعدی »
%d