صدور حکم بی دادگاه، محکوم است

  • اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲
  • دیدگاه غیر فعال شده است
زیلابی

فرزانه زیلابی وکیل پیشین کارگران هفت تپه و بازنشستگان تأمین اجتماعی استان خوزستان وبرخی معلمان عضو کانون صنفی معلمان خوزستان،  به یک سال و شش ماه حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری محکوم شده است.
این رأی از سوی قاضی گماشته وزارت اطلا عات در شعبه چهار دادگاه انقلاب اسلامی اهواز صادر شده است.
فرزانه زیلابی قبلا نیز به یک سال حبس محکوم شده بود گویا از پرونده هفت تپه تا کنون، اطلاعات دنبال انتقام جویی از این وکیل دادگستری  است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت، حکم صادره بر علیه خانم فرزانه زیلابی را شدیدا محکوم می کند.
بی دادگاه های حاکم در ایران، تنها بر اساس منافع صاحبان ثروت، پول و قدرت، احکام کیلویی را بر علیه هر صدای حق طلبی را صادر می کنند.ما می دانیم که تنها راه، پایان دادن به این مناسبات نابرابر و پر از  تبعیض است. مناسباتی که نابرابری، بی عدالتی، ظلم و ستم و استثمار، پایه های اصلی آن را تشکیل می دهد.روز رهایی فرا خواهد رسید، روز آزادی، برابری ، روز زندگی و شاد بودن، برای آن روز اما باید هزینه داد. ما کم نخواهیم آورد!آینده از آن ماست.

قبلی «
بعدی »
%d