ماشین اعدام و کشتار باز هم دو فرزند جوان آزاده را از ما گرفت!

  • دی ۱۷, ۱۴۰۱
  • دیدگاه غیر فعال شده است
اعدام م.کرمی . م. حسینی

 

محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی امروز سحرگاه شنبه ۱۷ دی ماه در حالی که از آخرین دیدار با خانواده محروم شدند و محمد مهدی در اعتصاب غذای خشک بسر می برد، بدون برخورداری از حق داشتن وکیل، بیرحمانه به پای چوبه دار فرستاده شدند. باید فعالانه مقابل این احکام قرون وسطایی صادره از سوی بیدادگاه های حاکم و نظام قضایی ظالم و پوسیده ایستاد و این ماشین سرکوب و جنایت را از حرکت انداخت. اکنون زندان ها و بازداشتگاه های جهنمی مملو از جوانان، کودکان و مردم معترضی است که جانشان در خطر انواع شکنجه ها و احکام طولانی زندان و محرومیت و چوبه های بر پا گشته اعدام است. سکوت و توقف نخواهیم کرد!
#اعدام_قتل_عمد_دولتی_محکوم_است
#علیه_اعدام_و_کشتار

به نقل از گروه اتحاد بازنشستگان

قبلی «
بعدی »
%d