نقدی کوتاه بر عملکرد کانون صنفی معلمان

  • آذر ۲۵, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است

ابوالفضل رحیمی شاد، دبیر جامعه شناسی و کنشگر مدنی

گزافه نیست اگر در بین تشکل های فرهنگیان، کانونهای صنفی معلمان را با وجود همه ضعف ها و کاستی ها خالص ترین، اصیل ترین و ریشه دارترین تشکل صنفی در میان دیگر تشکل های معلمان بدانیم. به همین دلیل این تشکل بیش از سایر تشکل های فرهنگیان شایسته و سزاوار یاری و همراهی است. نقد یک نهاد، فارغ از ماهیت آن، یکی از روش های یاری رسانی و همراهی با آن است. زیرا با نشان دادن ضعفها و کاستی ها و تلاش برای برطرف کردن آن توانمندی، اثرگذاری و استواری یک نهاد افزایش یافته و موجب اعتماد بیشتر و همراهی بیشتر با آن و در نهایت بالارفتن اعتبارش می گردد.

با گذشت نزدیک به 22 سال از شروع فعالیت کانون صنفی معلمان ایران(تهران) و بدنبال آن تاسیس و راه اندازی کانون های صنفی معلمان در شهرهای سایر استان ها، اعضای مرکزی تشکل ها همواره تلاش داشته اند تا از کلیه حقوق مادی و غیرمادی تمامی معلمان دفاع نمایند و در این راه بسیاری از این افراد هزینه های زیادی از جریمه نقدی و تبعید گرفته تا زندان و اخراج را به جان خریده اند تا شاید گشایش و بهبودی در وضعیت شغلی و زندگی معلمان ایجاد شود. دولت ها و نهادهای امنیتی نیز در طول همه این سال ها تا جایی که توانسته اند در جهت تضعیف و ناتوان سازی کانون های صنفی تلاش کرده اند و هر نوع مانعی که می توانستند، بر سر راه تشکل ها و فعالان صنفی معلمان قرار داده اند. بنابراین آنچه در قالب پنج نقد کوتاه به عملکرد اعضای کانون های صنفی در ادامه آمده است به معنای نادیده گرفتن تلاش های صورت گرفته و موانع گوناگونی که تا امروز جلوی راه کانون های صنفی معلمان و اعضای فعال آن قرار داده شده است، نیست. این نقد ها صرفا با هدف نشان دادن راهکار برای ارتقای کیفی عملکرد کانون های صنفی بیان شده است.

نقد اول: کم توجهی به ضرورت عضو گیری 

اگر اصلی ترین هدف از راه اندازی تشکل های صنفی را دستیابی به منافع صنفی کارکنان یک واحد اقتصادی بدانیم، نیل به این هدف بدون برخورداری از قدرت ممکن نیست و مهترین عامل قدرت در تشکل های صنفی، تعداد اعضایی است که در این تشکل ها عضویت دارند و با این تشکل ها همراهی داشته و از برنامه های آنها حمایت می کنند. قاعدتا موسسین و اعضای مرکزی یک تشکل بعد از تاسیس و راه اندازی، بایستی به فکر عضوگیری حداکثری باشند. اگر چه قطعا فعالان صنفی به این مهم آگاهی دارند اما بنظر می رسد بیش و پیش از توجه به ضرورت عضوگیری طرح مطالبات انباشته شده معلمان برای آنها ضرورت داشته است و اگر جای این دو ضرورت در نگاه آنها تغییر می کرد و یا به یک نسبت مورد توجه قرار می گرفت شاید دستاورد کانون های صنفی بیش از آن چیزی بود که تا امروز بوده است.  

تلاش برای عضوگیری از بین معلمان جوان و قرار گرفتن آنها در کنار فعالان صنفی با تجربه و پیشگام و انتقال تجربیات به نیروهای جوان و باانگیزه و کوشش برای انسجام بخشی بیشتر به تشکیلات و کادرسازی می تواند به میزان زیادی منجر به جذب و همراهی معلمان شاغل و بازنشسته شود.

نقد دوم: کم توجهی به ضرورت آموزش کادر اصلی تشکل ها و معلمان

کنشگری صنفی و سندیکایی مانند هر نوع کنشگری دیگر اجتماعی نیازمند دانش و مهارت های لازم در این حوزه است. پس از انقلاب 57 تا روی کار آمدن دولت اصلاحات یک شکاف بیست ساله بین فعالیت های صنفی و سندیکایی ایجاد شد و تجربیات, دانش و مهارتهایی که تا پیش از آن جمع شده بود از بین رفت و اکثر معلمانی که در اواخر دهه هفتاد اقدام به راه اندازی این تشکل ها کردند اکثرا دانش و تجربه چندانی در این زمینه نداشتند. البته بسیاری از این افراد امروز با مطالعه و تجربه زیسته گران قیمت خود حامل دانش و تجربه زیادی در این حوزه هستند. اما با این وجود کمتر شاهد برپایی کارگاه های آموزشی و توجه فعالان صنفی و اقدام به این کار از سوی آنها هستیم. همچنین اقناع معلمان و افزایش دانش و آگاهی آنها برای همراه سازی و افزایش تمایل و انگیزه به عضویت در تشکل ها ضروری است. اگر این فعالان نگاه بلند مدت به تداوم عملکرد تشکل ها داشته باشند بایستی جهت افزایش سطح دانش و مهارت های لازم برای کادر اصلی و مرکزی تشکل های صنفی و همچنین سایر معلمان طبق برنامه های تعریف شده از سوی کمیته های آموزش کانون های صنفی اقدام نمایند.

نقدسوم: ناهمگونی توان با سطح مطالبات

طبق منطق علمی انجام هر کار مستلزم وجود نیروی کافی و تولید نیرو مستلزم وجود وسیله و ابزاری مناسب است. اگر ابزار و وسیله مناسب نباشد نیرویی تولید نمی شود و اگر نیرویی نباشد کاری صورت نمی گیرد. همین منطق بر کنش های جمعی و گروهی ما بعنوان کار اجتماعی نیز حاکم است. یعنی انجام هر کار در حوزه های مختلف اجتماعی مستلزم وجود نیرو و توان کافی برای انجام آن کار است و این نیرو بایستی براساس روشها و ابزارهای متناسب با آن کار ایجاد گردد.

اگر به مطالبات اصلی معلمان در طول بیش از 22 سال فعالیت کانون های صنفی دقت کنیم این مطالبات غالبا در سطح کلان و ملی بوده است و به دلیل اینکه طرف مقابل آنها دولت و حاکمیت بوده است پس بالطبع بایستی برای طرح این مطالبات نیرویی که دولت را وادار به تسلیم دربرابر اراده کانون های صنفی نماید وجود داشته باشد. اما با در نظر گرفتن نقد اول، دولت و حاکمیت تا امروز کمتر تسلیم خواست و اراده کانون های صنفی معلمان شده است. وضعیت دستمزد معلمان نسبت به سایر کارکنان دولت و بویژه همکاران دانشگاهی شان، ناتوانی در آزاد کردن دبیر و سایر اعضای کانون ها از زندان و نگاه کردن به مطالبات اصلی و بی پاسخ مانده معلمان در طول همه این سال ها، گواه بر وجود این ضعف و عدم تناسب لازم بین توان کانون های صنفی و سطح مطالبات مطرح شده از سوی آنها است.

نقد چهارم: فقر تئوری و استراتژی

شاید کمتر نهادی در ایران باشد که همانند آموزش و پرورش سلایق، باورها، اعتقادات و ایدئولوژی های گوناگون از منتهی الیه سمت چپ پیوستار ایسم ها گرفته تا منتهی الیه سمت راست و از بی دین و مخالف جمهوری اسلامی گرفته تا سنت گرایان دو آتشه مذهبی و حامیان جریان روشنفکری دینی و طرفداران سرسخت حکومت در آن وجود داشته باشد. اگرچه ممکن است به دلیل فضای حاکم برخی از اعتقادات و ایدئولوژی ها، کمتر امکان و فرصت ظهور و بروز داشته باشند. اما این محدودیت حداکثر توانسته است مانع بروز شود و نه مانع وجود. در این پیوستار گسترده آنچه می تواند معلمان را به میزان حداکثر ممکن همگرا سازد منافع مشترکی است که از آن برخوردارند و فایده گرایی با خوانشی توام با عدالت و مدارا، تنها منطقی است که می توانست و بازهم خواهد توانست معلمان را حول محور منافع مشترک گرد هم آورد. اما برخی شعارها، مطالبات، ایده ها، تحلیل ها و نظرات، نشان از تضادها و تناقض های تئوریک در کانونها دارد. همین فقر و نابرخورداری تئوریک موجب فقر استراتژی و راهبرد نیز شده است. بگونه ای که گاهی عده ای از فعالان صنفی آشکارا مطالبه تغییر رژیم را مطرح می کنند و بهبود وضعیت آموزش و پرورش را منوط به این تغییر می دانند. شاید من نیز با این عده هم نظر و همسو باشم اما در اینجا سخن از استراتژی و راهبرد عملیاتی است که بتواند منجر به همراهی حداکثری معلمان برای دستیابی به مطالبات صنفی شود و نه تلاش برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش. مگر اینکه روزی این مطالبه به مطالبه همگانی معلمان تبدیل شود. اما برای رسیدن به این نقطه، امروز نباید از داخل کانون های صنفی و با اسم و نشان کانون های صنفی، حرکتی صورت گیرد، زیرا موجب دور شدن بیش از پیش معلمان از کانون های صنفی و کاهش توان مطالبه گری این تشکل ها خواهد شد.

نقد پنجم: نابرخورداری از رسانه فراگیر و پرمخاطب

شاید در پاسخ به نقد اول گفته شود که معلمان از عضویت رسمی در کانون های صنفی واهمه دارند و ترجیح می دهند بصورت غیر رسمی از کانون ها حمایت کنند. اما آیا می توان گفت که معلمان حتی از عضویت در کانال کانون صنفی معلمان نیز واهمه دارند؟ آیا وقتی می بینیم که چند معلم برای پیگیری فقط یکی از مطالبات معلمان ظرف چند روز یک کانال تلگرامی با دویست هزار عضو راه اندازی می کنند نباید انتظار داشت که کانون های صنفی، با وجود عضویت و مشارکت چهره های مورد وثوق و اطمینان معلمان در آنها، بتوانند 20 درصد معلمان شاغل و بازنشسته را بعنوان مخاطب، در یک رسانه مجازی همراه خود داشته باشند؟ آیا نابرخورداری کانون های صنفی معلمان از یک ماهنامه یا دست کم خبرنامه سراسری اینترنتی، نشان از کم توجهی یا ناتوانی اعضای این تشکل ها ندارد؟ آیا راه اندازی یک سایت که تاریخچه، بیانیه ها، فعالیت ها، اخبار، یادداشت ها و مقالات معلمان و حتی دانش آموزان در آن ارائه و آرشیو شود، در توان کانون های صنفی نیست؟ بنظر من در صورت تلاش برای رفع اشکال (نقد) اول و دوم نیروهای جوان و توانای زیادی در بین آقایان و بویژه همکاران خانم هستند که در صورت میدان دادن و حمایت قادر به راه اندازی و اداره سایت، کانال و ماهنامه و برقراری سایر راه های ارتباطی با معلمان و کنشگری کم هزینه و بی خطر هستند. مشروط به آنکه این پنج نقد بصورت یکپارچه و توامان مورد توجه اعضای مرکزی کانون های صنفی قرار گیرد.

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: