آفرینندگان تمامی نعمات و ثروت دنیا،کارگران، روزتان گرامی باد

  • اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰
  • دیدگاه غیر فعال شده است


واین روزی مثل سایر روزها و جشنی مانند سایر جشنها نیست. این روز اعلام علنی نبرد اردوی کار برعلیه اردوی سرمایه واستثماراست. اول ماه مه(11 اردیبهشت)روزجهانی کارگر تجلی واقعی نبرد کار و سرمایه رادرحالی جشن میگیریم که اردوی کار در صحنەی نبرد جهانی و داخلی با گسست از اشکال رفرمیستی خصوصا پس از تفوق شکل هارتر و استثمارگرانەتر کاپیتالیسم درقالب نئو لیبرالیسم درعرصەی جهانی دگرباره موضع تعرضی و رادیکال بخود گرفته و در مجموع کلیت روابط سرمایەداری را نفی و بدیل خود را در اشکال متنوع در اقصی نقاط جهان ازقلب اروپا تا افریقا، از امریکای لاتین تا خاورمیانه و شبه قارەی هند و خاور دور طرح نموده و ابعاد آن دم بدم گسترده و ژرفای بیشتری میابد. طبقەی کارگر ایران نیز بعنوان گردانی پیشاهنگ از اردوی پرشمار کار در این نبرد بی امان علیرغم وضعیت دشوار و موانع متعدد که مهمترین آن حاکمیت رژیم قرون وسطایی مافیا/سرمایه که هر تحرکی را شدیدا سرکوب و امکان هرگونه فعالیتی را محدود و مسدود می نماید، نقش بسزا و پیشروانەای درارتقای سطح مبارزات جاری اجتماعی داشته و تاثیر عمیقی در جو شکنی درجامعەی پلیسی/امنیتی تحت سیطرەی سرمایەداری فوق ارتجاعی گذاشته و از آن سر فراز بیرون آمده است. هم از اینروست که امروز مطالبات و اعتراضات سایر زحمتکشان زیر برنامه و پرچم طبقەی کارگر مفهوم و نمود عینی پیدا میکند. ازمطالبات بازنشستگان، معلمان، پرستاران، تامدافعان حقوق زنان و کودکان و فعالین محیط زیست و سایر فعالان جنبشهای اجتماعی باتفاق درمحدودەی مطالبات خود طرح و برنامەی کارگران را بازگو میکنند. چرا که رهایی پرولتاریا رهایی نوع انسان است. از هنگام که طنین پرصلابت کارگران هفت تپه و فولاد ندای “نان کار ازادی ادارەی شورایی” سر دادند. فصل نوینی در مبارزات طبقەی کارگر و سایر زحمتکشان گشوده شد که دیگر با هیچ سرکوب و ترفندی قابل برگشت نیست. طبقەی کارگر با پرچم سرخ شورایی اعلان علنی موجودیت طبقاتی نموده ودیگر زیر هیچ پرچمی سینه زنی نخواهد کرد. در این مقطع زمانی مطالبات جامعه و در راس آن طبقەی کارگر گستره و عمق بسیاری یافته و امیدواریم با اتحاد و تشکل مناسب و به روز کارگران و فعالین کارگری و،حرکت متحد در پیگیری این مطالبات که رئوس آن در سطور زیر میاید، گامهای مستحکمتری بسوی پیروزی درنبرد نهایی برداشته شود.

رئوس مطالبات:

1.تعین حداقل دستمزد بالای 12.5 میلیون تومان 2.واکسیناسیون فوری و رایگان و مطمئن همگانی 3.لغو و توقف خصوصی سازی ها و اعادەی مالکیت اجتماعی با نظارت کارگران 4.لغو کار کودکان وصیانت از کودکان کار 5.حق ایجاد تشکل های مستقل برای همەی کارگران و زحمتکشان 6.لغو قراردهای موقت/ سفید امضا/ پیمانی و سایر طرح های مزورانەی سرمایه داران 7.ایجاد اشتغال مستمر و پرداخت حقوق بیکاری مکفی برای بیکاران و زنان سرپرست خانوار 8.بازگشت بکار کارگران و کارکنان اخراجی و تامین مطالبات معوق دوران بیکاری ناشی از اخراج 9.توقف فوری سرکوب کارگران کولبر و سوختبر 10.آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی،کارگری،فعالین حقوق زنان،کودکان،ملیتها،دگراندیشان وفعالان محیط زیست 11.ما خود را ملزم به دفاع از حقوق زنان میدانیم از اینرو خواهان لغو قوانین ضد زن و برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصەهای اقتصادی،اجتماعی وسیاسی هستیم 12.ما خواهان درمان رایگان عمومی و خصوصا برای بیماران خاص و معلولان هستیم 13.حمایت جدی خود از برسمیت شناخته شدن دگرباشان جنسی را اعلام میداریم 14.حمایت قاطع خود را از آزادی بیان و نشر افکار و عقاید اعلام و خواهان لغو سانسور و فیلتر اینترنت و آزادی نویسندگان،روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان وسایر فعالین عرصەی اندیشه هستیم 15.حمایت خود را از حق داشتن مسکن مناسب برای عموم مردم اعلام میکنیم .
بر این مطالبات میتوان موارد بسیاری را افزود که موجب تطوبل میگردد.رفقای کارگر و مبارزان برابری طلب ما ضمن مبارزه و پافشاری براین مطالبات برحق نیک آگاهیم که اگر تمامی این مطالبات نیز محقق شود چارەی کار نخواهد بود و استمرار استثمار و نابرابری همچنان به باز تولید فاصلەی طبقاتی و تشدید آن منجر خواهد شد. از اینرو همگام و همراه با تمامی مبارزان راه آزادی و برابری معتقدیم که راه حل نهایی تنها از کانال تسلط کارگران و زحمتکشان بر سرنوشت خویش در قالب ادارەی شورایی تمام ارکان جامعه و حرکت بسوی لغو کارمزدی و بنیاد جامعەای آزاد از استثمار و تبعیض میسر خواهد بود. درخاتمه اعلام میداریم که شرکت در مضحکەی انتخاباتی خیانت آشکار به خون جان فشانان دی 96 و آبان 98 و تایید ستم، شکنجه، زندان و رای به دروغ و دزدی است.باشد که در این نبرد بی امان علیه اردوی سرمایه و بر علیه تمام اشکال تبعیض و نابرابری متحدانه و مجدانه بکوشیم. چارەی کارگران وحدت و تشکیلات است.

نان کار آزادی اداره ی شورایی

جمعی از فعالین کارگری اذربایجان غربی
اول ماه مه 1400

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: