از اعتراضات و تجمعات بازنشستگان حمایت کنیم

  • اسفند ۱۳, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران


طی ماههای گذشته با فراخوان تشکلهای بازنشستگان در شهرهای مختلف اعتراضات و تجمعاتی در اعتراض به شرایط دشوارمعیشتی و میزان دریافتی های بازنشستگان صورت پذیرفته است.
این اعتراضات که به دلیل سازمان یافتگی، حضور و پیگیری بازنشستگان از اهمییت ویژه ای در نمایاندن دشواری های زندگی این بخش از مزد بگیران داشته است، توجه مقامات و تصمیم سازان حکومتی و صندوق های بازنشستگی را نیز در پی داشته است. اعتراض به شرایط دشوار و طاقت فرسای زندگی و از آن مهمتر اعتراض و طرح سازمان یافته مطالبات اجتماعی از سوی کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان از اقدامات موثر و جدی در مبارزه با شرایط حاکم بر جامعه است، از اینرو کارزار پشتیبانی از کارگران ایران، از همه گروهها ی اجتماعی، تشکل ها و فعالین کارگری، معلمان و سایر مزد بگیران میخواهد تا از اعتراضات بازنشستگان حمایت جدی و عملی به عمل آورده و به اعتراضات و تجمعات آنان بپیوندند. شرایط کنونی زندگی بازنشستگان، میتواند زندگی آینده کارگر و مزدبگیرشاغل امروز باشد . از همین امروز باید شرایط فردای خود را تغییر دهیم.
مبارزه متشکل تنها راه نجات کارگران و مزدبگیران است
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
13 اسفند99

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: