عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد طی احضاریه ای کتبی به پلیس اطلاعات وامنیت کرج احضارشد

  • بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

آقای عطا بابا خانی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد طی تماس تلفنی و احضاریه کتبی که در هجدهم بهمن ماه بدستش رسیده باید ظرف پنج روز آینده خودش را به مقرر پلیس اطلاعات وامنیت کرج معرفی نماید .
براساس اطلاعاتی که ازطریق ثنا درمورد پرونده این فعال سندیکایی بدست آمده ، پرونده جدیدی با اتهام برهم زدن امنیت کشور در تاریخ دوم بهمن ماه از سوی دادسرای انقلاب کرج برای ایشان بازشده است.
آقای باباخانی راننده ی بازنشسته شرکت واحد ، از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت میباشد که همچنان در پیگیری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشارکت دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه پرونده سازی برای اعضای فعال سندیکا و فعالین کارگری و بازنشسته را محکوم میکند و خواستار منع تعقیب و پرونده سازی علیه عطاباباخانی میباشد.

به نقل از: تلگرام سندیکای واحد

قبلی «
بعدی »
%d