تحمل و انتظار راه چاره نیست

  • شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است
جهت اطلاع همه

تصمیمات و اجرای فجایع صورت گرفته توسط سرمایه داران، کارفرمایان و صاحبان کار هفت تپه، با بهانه های مختلف به راحتی به تعویق میافتد.

آنها حتی سعی در تغییر تصمیمات اثبات شده به اشکال متداول دروغین چندین دهه پیش هستند.
اما آنها نمی توانند با هیچ بهانه ای، آن تصمیمات را اجرا نکند؛ لغو خصوصی سازی در هفت تپه راه برگشتی ندارد.
در این سال ها، تمامی کارگران نیشکر هفت تپه در سختترین شرایط به کار کشیده شده اند و هیچ امکانات لازم برای پیشبرد کار و حتی گرفتن مزد کار انجام داده، با مشکلات بیشمار و مکرری روبرو بوده اند.

وعده های داده شده در هر دوره و از طرف هر کدام ازاین سردمداران ریز و درشت حاکم و مسئولین برای کارگران هفت تپه کاملا بی ارزش بوده و هیچ اعتماد ی به این حضرات نیست.
کارگران هفت تپه از روز اول برای تشکیل سندیکای مستقل خود، سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه، تا گرفتن مزد خود از مالکان و کارفرمایان خصوصی و دولتی و نیز هر خواست طبیعی و اولیه ای و یا جلو گیری از اخراج و بیکار کردن کارگران و هر مطالبه دیگر، مجبور به اعتراض، اعتصاب، کشمکش و جنگ بوده اند.

اما حاکمان و مسئولین مملکتی برای اجرای احکام دستگیری، زندان، شکنجه، … و اعدام هیچ وقتی را از دست نمیدهند و به فوریت به اجرا میگذارند، که همگی اینها از طرف ما کارگران محکوم می باشند.

کارگران هفت تپه به تمامی مزدوران نشان داده اند که با نیروی متشکل و متحد خود،قادر به پیروزی و موفقیت هستند.
در این دور از اعتراضات و اعتصابات، کارگران هفت تپه موفق شدند که کل دستگاه حاکم را به صف کرده تا جواب فجایع رخ داده در هفت تپه را بدهند.

کارگران متحد هفت تپه، فرصت و امکان بیشتری برای ادامه و تحمیل فقر، سرکوب، انحراف مبارزات، دزدی و اختلاسگری تحت هرنام را نخواهند داد.

برای کارگران هفت تپه بعد از این همه سال های پر از فاجعه و بی حقوقی راهی به جز ادامه مبارزه نمانده است.

ادامه مبارزه، اعتراض، اعتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترین شرایط کاری، امنیت شغلی، تامین بودن معیشت، محیط زیست مناسب و محیط کار سالم را مدیریت و اداره کنند.

برای کارگران هفت تپه دیگر تحملی باقی نمانده است، کارگران مجبورند با نیروی جمعی و حضور فعال خود خواسته ها و مطالباتشان را پیگیری کنند. کارگران هفت تپه دلیلی برای به انتظار نشستن ندارند، جز ادامه مبارزه برای کسب حق و حقوق خود!

ضربه و صدمه به یکی از ما، ضربه وصدمه به همه ماست!

دوشنبه۲۴ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه!

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: