شلاق سرمایه بر پیکر کارگران

  • تیر ۶, ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

هنوز دیر زمانی از اجرای حکم غیرانسانی 74ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نگذشته بود که بار دیگر خبرصدور حکم یک سال زندان، 74 ضربه  شلاق  و بیگاری توسط قوه قضائیه برای 41  کارگر معترض شرکت آذرآب اراک اعلام گردید.

صدور این حکم برای کارگران معترض، اعمال فشار بر کارگران زندانی و خانواده هایشان، دستگیری و بازداشت فعالین کارگری طی ماه های گذشته بار دیگر چهره غیر انسانی قوه قضائیه حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران  که با اجرای مضحکه ضد فساد قصد دارد تا به جلب آرای انتخاباتی بپردازد را هر چه بیشتر نمایان می کند.

ارگان های اجرائی، امنیتی و قضائی حکومت اسلامی در ایران که مجری سیاست های اقتصادی ویرانگر و حفاظت از روند چپاول آخرین امکانات زندگی بخش اعظم جامعه از سوی سرمایه داران افسار گسیخته هستند، تلاش دارند تا با این تعرض به کارگران وفعالین کارگری و اجتماعی سدی در مقابل اعتراضات اجتماعی قریب الوقوع ایجاد کنند.

رشد سرسام آور قیمت ها، بیکاری گسترده، فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر بخش های گسترده ای از مردم مزد بگیر، شرایط را برای انفجار اعتراضی قریب الوقوع آماده ساخته است. کاربدستان و مجریان حاکمیت که بهتر از هر کسی بر این امر واقف هستند، برای ارعاب و سرکوب فعالین و سازماندهندگان کارگری که نیروی بالقوه رهبری اعتراضات گسترده اجتماعی در شرایط کنونی هستند، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند. صدور احکام شلاق ، دستگیریها و آزار فعالین و کارگران معترض بخشی از تلاش های مذبوحانه حاکمیت سرمایه داران در تقابل با این واقعیت ها است.

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران مانند همه فعالین و تشکل های کارگری تلاش میکند تا همه اقدامات لازم در جهت توقف صدور و اجرای احکام وحشیانه شلاق و سرکوب کارگران معترض را به عمل آورد.

علاوه بر لزوم جلب حمایت گسترده داخلی و جهانی از اعتراضات طبقه کارگرایران،  چاره نهائی برای پایان دادن به رنج ها و وحشت حاکم بر زندگی میلیونها انسان در ایران، تنها مبارزه متشکل و متحدانه طبقه کارگر بابربریت سرمایه داری حاکم در ابعاد سراسری  است.

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

پنجم تیرماه 99

                                   

               

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: