اطلاعیه خطاب به تشکلهای مستقل کارگری در ایران

  • دی ۲۴, ۱۳۹۸
  • دیدگاه غیر فعال شده است

خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری :
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
کانون مدافعان حقوق کار
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
سندیکای فلز کار و مکانیک
سندیکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
همانگونه که خود شاهد هستید طی ماههای اخیر با شدت یافتن بحران اقتصادی و وخیم شدن هرروزه وضعیت اشتغال ومعیشت کارگران، اعتراضات کارگری به اصلی ترین شکل بروز اعتراض اجتماعی به وضعیت موجود تبدیل شده است. از همین رو، فشار برتشکلهای کارگری وفعالین کارگری طی ماههای اخیر شدت گرفته است. دستگیری گسترده کارگران در جریان برگزاری مراسم روز کارگر در تهران، اخراج نمایندگان کارگران معترض در مراکز مختلف تولیدی وصنعتی، برخورد نیروهای انتظامی وامنیتی با تجمعات واعتصابات کارگری از بارزترین نمونه های شدت عمل دولت برعلیه اعتراضات کارگری طی چند ماه گذشته بوده است.
هم اکنون نیز علاوه بر بازداشت جعفر عظیم زاده وفشار نیروهای امنیتی بر وی، درجهت اعلام انحلال ویا کناره گیری از اتحادیه آزاد کارگران؛ رضا شهابی نیز به زندان رجائی شهر تبعیدو بهنام ابراهیم زاده همچنان در سلول انفرادی نگاهداری وشاهرخ زمانی نیز همچنان تحت فشار قرار دارد.
تعداد زیادی از کارگران زندانی در سراسر کشور با بیماری های بسیاری دست وپنجه نرم میکنند واین درحالی است که مسئولان زندانها ونیروهای امنیتی از دسترسی زندانیان به دارو ودرمان جلوگیری به عمل می آورند. شرایط دشوار زندگی خانواده های کارگران زندانی را شما از نزدیک شاهد هستید، چرا که فعالین کارگری دربند، از اعضا ویاران همین تشکلها هستند.
فشار بر تشکلهای وفعالین کارگری بخش اصلی سیاست های حکومت، در برخورد به اعتراضات اجتماعی بر علیه فقر وبیکاری وبی حقوقی اکثریت مردم است. امروز تمامی نهادها وتشکیلات سرمایه داران در ایران، همه با هم تلاش میکنند تاشرایط پس از اجرای طرح حذف یارانه های دولتی وآزاد سازی وخصوصی سازیهای گسترده درعرصه اقتصادی را ، به قیمت خانه خرابی کارگران و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، تثبیت نمایند.
از همین رو همه تشکلها ی کارگری، بر اساس برنامه واهداف پایه ای که برای خود تعریف کرده ایم، باید تلاش نمائیم تا در صفی واحد به مقابله با این تلاش دسته جمعی سرمایه داران، برخیزیم. شرایط امروز کارگران ایران اقتضا میکند تا بیشترین اشتراک عمل در میان تشکلها ی مورد وثوق کارگران شکل بگیرد. ما میتوانیم در زمینه های متفاوت اعتراضی وسازماندهی کارزارهای گسترده با مطالباتی مشخص در جهت دفاع از حقوق پایه ای طبقاتیمان، هماهنگ ومتحد، موج سرکوب و محدود کردن تشکلهای کارگری را به عقب برانیم.
ما به عنوان «کارزار پشتیبانی از کارگران ایران» تمام تلاش خود را در جهت جلب حمایت و ایجاد امکانات بین المللی در جهت پشتیبانی از این حرکت و همبستگی طبقاتی ، به کار خواهیم بست.همچنین در راستای کمک به اقدامات مشترک تشکلهای کارگری در ایران، هر اقدامی که این تشکلها مناسب بدانند را نیز برعهده خواهیم گرفت.
همدلی، همکاری نقشه مند، اقدامات مشترک بر سر مطالبات معین، از عوامل اصلی مقابله با شرایط موجود هستند. شما را به تلاشی مشترک برای مقابله با سرکوب کارگران فرا میخوانیم

«کارزار پشتیبانی از کارگران ایران»
خرداد 93

karzarpki@gmail.com

قبلی «
بعدی »
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: